Projekt „CSA-CycleSeeing Attractour“ sufinanciran iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj službeno je završen 31. srpnja 2022. godine.  Brojne aktivnosti odvile su se u posljednjem izvještajnom razdoblju.

Održane su dvije dječje kreativne radionicu u Štrigovi i Nagykanizsi te jedna radionica za turističke stručnjake u Štrigovi na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Štrigove i Nagykanizse iz područja turizma (turistički vodiči, pružatelji usluga smještaja, djelatnici turističkih zajednica).

Također, organizirane su i dvije biciklijade u koje se uključio velik broj biciklista. Prva održana biciklijada organizirala se u Štrigovi 9. srpnja 2022. godine gdje su biciklisti imali priliku upoznati Štrigovu i njezine ljepote, ali i posjetiti sam Biciklističko informativni centar s vidikovcem na Mađerkinom bregu. U Nagykanizsi je biciklojada održana 16. srpnja gdje su brojni biciklisti upoznali Nagykanizsu i ljepote jezera Csónakázó te na posljetku imali priliku isprobati novoizgrađeni pumptrack poligon.

Održana su i svečana otvorenja novoizgrađenih atrakcija. Za početak je 16. srpnja otvoren Eco visitor centar u Nagynizsi uz jezero Csónakázó te novi pumptrack poligon. Uz svečano otvorenje održana je i završna konferencija. U Štrigovi, točnije u Robadju na Mađerkinom bregu svečano je otvoren Biciklističko informativni centar s vidikovcem. Također, i ovdje je održana završna konferencija projekta CSA uz svečano otvorenje.

Novo otvorene turističke atrakcije privući će veći broj turista u prekogranično područe te će se uz kreirane turističke pakete produžiti boravak samih turista u turističkim destinacijama. Provedeno je i postavljanje putokaznih znakova prema ruti EuroVelo 13 te je postavljena smeđa signalizacija novih atrakcija kako bi turisti što lakše došli do svog cilja. Uz sve navedeno, promotivnom kampanjom na CSA stranicama na društvenim mrežama poticalo se sve zainteresirane na posjet prekograničnom području uključenom u ovaj projekt.

CSA projektom je, uz novoizgrađene i opremljene turističke atrakcije, promovirano pogranično područje kao turistička destinacija s aktivnom i atraktivnom sadržajnom ponudom, izrađeni su zajednički turistički paketi, poboljšana je prekogranična povezanost boljim označavanjem biciklističkih ruta poput EuroVelo, uveden je ETIS sustav za održivi destinacijski menadžment, izrađena je mobilna aplikacija za praćenje dolazaka posjetitelja i njihovog utjecaja na okoliš, pridoneseno je stvaranju održivog i ekološki osviještenog prekograničnog područja s očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom te raznolikim i autentičnim krajolikom održavanjem brojnih kulturno umjetničkih događanja, zajedničkih sportskih manifestacija za bicikliste, djecu, turističke stručnjake i posjetitelje.

Na kraju podsjećamo da je projekt Cycle Seeing Attractour započet je u rujnu 2020. godine, te su u njegovo izvršenje uključeni Općina Štrigova, Turistička zajednica Općine Štrigova te Grad Nagykanizsa, dok je voditelj provedbe projekta Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. Ukupna vrijednost projekta je 1.463.966,46 EUR. A kao nove atrakcije iz projekta će izaći Biciklistički info centar s vidikovcem na Mađerkinom bregu, te Eco visitor centar s pumptrack poligonom u Nagykanizsi.