Tijekom kolovoza 2021. godine u Domu kulture Štrigova održane su radionice vezane uz ETIS – Europski sustav turističkih indikatora za održivi destinacijski menadžment za potrebe projekta „CSA-CycleSeeing Attractour“ sufinanciranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ETIS je sustav indikatora koji odgovaraju svim destinacijama te ih potiče da prihvate inteligentniji pristup turističkom planiranju. To je menadžerski alat koji pruža podršku destinaciji koja želi provoditi održivi pristup destinacijskom menadžmentu. Zatim, to je sustav praćenja koji se lako može koristiti za prikupljanja podataka i detaljnih informacija i omogućava destinaciji praćenje izvršenja iz godine u godinu. Informacijski alat  koristan zakonodavcima, turističkim stručnjacima i ostalim dionicima.

ETIS će se kroz projekt provesti u šest faza: 1. Podizanje svijesti javnosti, 2. Osnivanje radne skupine dionika 3. Održavanje dva edukacijska treninga, 4. Prikupljanje i bilježenje podataka, 5. Analiza rezultata prikupljenih za kalendarsku 2020. i 2021. godinu i 6. Izvještavanje dionika zainteresirane javnosti o rezultatima ETIS-a.

Prva radionica održana je 11. kolovoza s temom Upoznavanje s projektom „CSA-CycleSeeing Attractour“, ciljevima uvođenja ETIS-a, prihvaćanje Plana uvođenja ETIS-a, ulogama i obvezama dionika. Najvažnije vezano uz prvu radionicu je da su se definirali indikatori koji su važni za ovo područje te koji su primjenjivi i mjerljivi u odnosu na trenutačnu situaciju. Druga radionica je bila održana 25. kolovoza s temom Metodologija planiranja održivog turizma zasnovanog na baštini i prirodnom nasljeđu i primjeni ETIS rezultata. Gost predavač druge radionice bio je direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula koji je istaknuo zanimljive brojke vezane uz turizam u Međimurju te koji su najvažniji motivi dolaska turista u destinaciju. Također je istaknuo u kojem smjeru je potrebno krenuti s razvojem turizma kako bi razvoj bio održiv. Sudionici radionica bili su članovi radne skupine te zainteresirani dionici s područja općine Štrigova. Provedenim radionicama dovršena je treća faza implementacije ETIS sustava.