Augusztus folyamán két ETIS workshop is megrendezésre került a Štrigovai Művelődési Házban. Az ETIS (European Tourism Indicator System – Európai Turisztikai Mutatórendszer) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020. által társfinanszírozott CycleeSeeing Attractour projekt részeként valósul meg.

Az ETIS egy olyan indikátorrendszer, amely arra ösztönzi a turisztikai célpontokat, helyszíneket, hogy intelligensebb megközelítést alkalmazzanak a turisztika terén. Ez egyben egy menedzsmenteszköz is, amely támogatja azokat a desztinációkat, amelyek fenntartható megközelítést kívánnak alkalmazni a desztinációmenedzsmentjében. Egyúttal monitoring rendszer is, amely könnyen használható az adatok és részletes információk gyűjtésére, és lehetővé teszi, hogy a desztinációk évről évre nyomon követhessék teljesítményüket. És információs eszköz is, amely hasznos a politikai döntéshozók, a turisztikai vállalkozások és más érdekelt felek számára.

Az ETIS-mutatók 4 kategóriára oszlanak:

1) desztinációmenedzsment,

2) társadalmi-kulturális hatás,

3) gazdasági érték,

4) környezeti hatás, ahol a következő kritériumokat figyelik és elemzik: a közlekedési hatások csökkentése, éghajlatváltozás, szilárd hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, vízgazdálkodás, energiafelhasználás, tájvédelem és biológiai sokféleség védelme.

Az ETIS a projekt keretében hat szakaszban kerül megvalósításra: 1. A közvélemény figyelmének felkeltése, 2. Érdekelt felek munkacsoportjának létrehozása, 3. Két oktatási képzés megtartása, 4. Adatgyűjtés és-rögzítés, 5. A 2020-as és 2021-es naptári évre vonatkozóan összegyűjtött eredmények elemzése, valamint 6. A 2020-as és 2021-es naptári évre vonatkozóan összegyűjtött eredmények elemzése. Ezt követően jelentés készül az érdekelt felek és az érdeklődő nyilvánosság számára az ETIS eredményeiről.

Az első workshopot augusztus 11-én tartották, ahol bemutatták a “CSA-CycleSeeing Attractour” projektet, az ETIS bevezetésének célkitűzéseit, elfogadásra került az ETIS megvalósítási terve, valamint az érdekelt felek szerepéről és felelőségéről is só esett. Ezen a találkozón a legfontosabb annak eldöntése volt, hogy mely mutatók fontosak ezen a területen, és melyek azok, amelyek a jelenlegi helyzetet tekintve alkalmazhatóak és mérhetőek.

A második workshopot augusztus 25-én tartották az örökségen és természeti örökségen alapuló fenntartható turizmus tervezésének módszertana és az ETIS eredményeinek alkalmazása témában. A második workshop vendégelőadója Rudi Grula, a Međimurje Megyei Turisztikai Hivatal igazgatója volt, aki néhány érdekes számadatot mutatott be a Međimurje megyei turizmusról, és arról, hogy melyek a legfontosabb okok, amiért a turisták idejönnek. Arra is rámutatott, hogy milyen irányba kellene elmozdulnia a turizmus fejlődésének ahhoz, hogy fenntartható legyen. A workshop résztvevői a munkacsoport tagjai és Štrigova község érdekeltjei voltak. Ezzel a találkozóval lezárult az ETIS megvalósításának harmadik szakasza.