A „CSA-CycleSeeing Attracour” elnevezésű az Interreg V-A Magyarország-Horvátország 2014-2020 program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott projekt hivatalosan lezárult 2022. július 31-én.

Az utolsó jelentési időszakban számos tevékenység végrehajtására került sor.

Két kreatív workshop került megtartásra gyerekeknek Strigován és Nagykanizsán, valamint egy workshop turisztikai szakértőknek Strigován, amelyen a turizmus különböző területeiről vettek részt szakemberek (túravezetők, szállásadók, turisztikai hivatalok munkatársai) Strigováról és Nagykanizsáról egyaránt.

Emellett két kerékpáros rendezvény is megszervezésre került számos kerékpáros részvételével. Az első biciklis esemény  Strigován került megtartásra 2022. július 9-én, ahol a biciklisek megismerkedhettek Strigovával és látványosságaival, és emellett meglátogathatták a Kerékpáros látogató központot (Bike info center) a kilátóval a Maderka hegyen. A másik kerékpáros esemény Nagykanizsán került megszervezésre 2022. július 16-án, ahol sok kerékpáros ismerhette meg Nagykanizsát és a Csónakázó-tó szépségeit, végül kipróbálhatták az újonnan épült pumpapályát is.

Az újonnan épült attrakciók ünnepélyes megnyitóira is sor került. Első körben az Öko látogató központ és az új pumpapálya került megnyitásra Nagykanizsán a Csónakázó-tónál 2022. július 16-án. Az ünnepélyes megnyitó mellett az záró konferencia is megtartásra került. Strigován, pontosabban Robadjéban a Maderka hegyen a kerékpáros információs központ a kilátó toronnyal is hivatalosan megnyitásra került. Az ünnepélyes megnyitóval együtt a CSA projekt záró konferenciáját is megtartottuk.

Az újonnan megnyíló turisztikai attrakciók nagyobb számú turistát vonzanak a határon átnyúló térségbe, és a kialakított turisztikai csomagokkal együtt maguknak a turistáknak a turisztikai területen való tartózkodása is meghosszabbodik. Az EuroVelo 13-as útvonal felé az útjelző táblák kihelyezése is megtörtént, valamint az új látványosságok barna turisztikai táblái is kihelyezésre kerültek, hogy a turisták minél könnyebben elérhessék úti céljukat. A fentieken túlmenően a közösségi oldalakon a CSA oldalain egy promóciós kampány is ösztönözte az érdeklődőket, hogy látogassanak el a projektben szereplő határon átnyúló területre.

A CSA projekttel és az újonnan épített és felszerelt turisztikai attrakciókkal együtt javult a határon átnyúló desztináció imázsa, az új attrakciók és az EV13 jelzéseinek kitáblázása megvalósult, bevezetésre került az ETIS ökocímkézési rendszer, környezeti lábnyom mérésére szolgáló mobilapplikáció fejlesztése történt, felhívtuk a figyelmet a turisztikai attrakciók szerepére a határ menti térség vonzerejének erősítésében, valamint a természeti/kulturális értékek ápolásának fontosságára (kerékpártúrák, workshopok, kerékpáros rendezvények célcsoportnak).

Végezetül emlékeztetünk arra, hogy a Cycle Seeing Attractour projekt 2020 szeptemberében indult, és a megvalósításában Štrigova Önkormányzata, Štrigova Idegenforgalmi szervezete és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vett részt, míg a projekt vezetője a Muraköz Megyei Fejlesztési Közintézmény REDEA. A projekt összértéke 1 463 966,46 euró. A projekt új attrakciójaként pedig létrejött egy Kerékpáros Információs Központ kilátóval a Mađerka-hegyen és kialakításra került egy Öko Látogató központ a nagykanizsai Csónakázó-tónál pumpapályával.